ဆီးနဲ႔ ေက်ာက္ကပ္ ပါရဂူအထူးကုဆရာဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေမာင္သန္း

9 months 1 week ago
12,503 Hits

ေရမ်ားမ်ားေသာက္လို႔ ဆီးမ်ားမ်ားးသြားတာကေတာ့ ဒါ သဘာဝေပါ့။ ဒီလုိမဟုတ္ပဲေရလည္းမေသာက္ဘဲဆီးကအရမ္းသြားတယ္ ။ အထူးသျဖင့္ နည္းနည္းနဲ႔ ခဏခဏသြားတယ္ဆုိတာကေတာ့ ဒါ ပံုမွန္ မဟုတ္ဘူးေပါ့။

Subscribe to ဆီးနဲ႔ ေက်ာက္ကပ္ ပါရဂူအထူးကုဆရာဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေမာင္သန္း