ဆီးခ်ိဳႏွင့္ ေဟာ္မုန္းေရာဂါ

10 months 1 week ago
30,546 Hits

ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ဆီးခ်ိဳနဲ႔ ေဟာ္မုန္းေရာဂါလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ေဟာ္မုန္း ဆုိတာ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြကေနၿပီးေတာ့ ဓာတ္ပစၥည္းတစ္ခု ထြက္တယ္။

Subscribe to ဆီးခ်ိဳႏွင့္ ေဟာ္မုန္းေရာဂါ