ဆရာႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေက်ာ္

10 months 4 days ago
12,340 Hits

တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့လည္းကိုယ္စားတဲ့ အစားအေသာက္ေပၚကုိမူတည္ၿပီးေတာ့ အနံ႔ကလည္းရွိတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့လည္းေရေသာက္တာနည္းၿပီးဆီးသြားတဲ့အခါက်ေတာ့ အနံ႔ရတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

Subscribe to ဆရာႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေက်ာ္