ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)

1 year 2 months ago
14,910 Hits

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ခုနကေျပာသလိုေပါ့ ေမာင္ေဆာင္းခတုိ႔က စခဲ့ၿပီးေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ဖ်က္သိမ္းေရးဆုိၿပိး လႈပ္ရွားေနတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေလး တစ္ခုရွိတယ္။

Subscribe to ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)