NEWS FLASH:  မင္းဘူးၿမိဳ႕အနီး တပ္မေတာ္တိုက္ေလယာဥ္ ပ်က္က်

YOPE ရုပ္/သံ Mizzima English

စီမံ/ဘ႑ာ၀န္ၾကီးဌာန

4 months 1 week ago
817 Hits

“ကြ်န္ေတာ္ကလည္း အဓိကကလည္း ေျဖေစခ်င္တာ ဗဟိုဘဏ္တို႔၊ ဆက္သြယ္ေရးတို႔က ေျဖေစခ်င္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတ္ာ့ေမးခြန္းထဲမွာလည္း စီမံဘ႑ာက ပါသြားေတာ့ စီမံ/ဘ႑ာက လာေျဖတယ္။

Subscribe to စီမံ/ဘ႑ာ၀န္ၾကီးဌာန