စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)

3 years 4 months ago
6,291 Hits

ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကို ေရးသားပါက အေရးယူမယ္လုိ႔ ေမလ (၃) ရက္ေန႔မွာ တပ္မေတာ္က ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို သတင္းသမားမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားက ကန္႔ကြက္လုိက္ပါတယ္။...

Subscribe to စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)