စကား၀ါေျမခရီး

1 year 1 month ago
11,170 Hits

ေျမျပင္ကေနေက်ာက္တုိင္ႀကီးပမာထိုးထြက္ေနတဲ့ ေတာင္ကလပ္ရဲ႕ အလွဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ရွားပါးရႈခင္းေတြကုိပါ ခံစားထိေတြ႔ႏုိင္မယ့္ ေနရာတခုျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to စကား၀ါေျမခရီး