ဂါလာနီ

10 months 4 weeks ago
5,087 Hits

“ဝိတ္ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ဝိတ္ဘယ္ေလာက္ႀကီးႀကီး ကၽြန္ေတာ္လံုး၀ဂရုမစိုက္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ႏိုင္ေအာင္ထိုးမယ္” ဟု ေအာင္လအန္ဆိုင္းက ပရိတ္သတ္ကို ကတိေပးေျပာဆိုသည္။

Subscribe to ဂါလာနီ