ခႏၱီးရတနာေျမ

1 year 1 month ago
34,640 Hits

မံုရြာ၊ ေမ ၁၇။  ။ ေမ ၁၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ခႏီၲးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခႏီၲးၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္...

Subscribe to ခႏၱီးရတနာေျမ