ခါကာဘိုရာဇီခရီးစဥ္

1 month 3 days ago
11,202 Hits

ခါကာဘိုရာဇီခရီးစဥ္ကေတာ့ ျပင္ဆင္မႈေတြနည္းနည္းလုပ္ေနတယ္။ အဲ႔အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္ေလးေတြ နည္းနည္း စဥ္းစားေနေသးတဲ႔အတြက္ ေရႊ႕ဆိုင္းထားတယ္ေပါ့ခဏ။

Subscribe to ခါကာဘိုရာဇီခရီးစဥ္