ကြၽဲေကာပင္စုိက္ပ်ဳိးေရး

11 months 21 hours ago
12,646 Hits

 ယိုးဒယား၊ တီဆူပါ၊ ပိုတက္ စတဲ့ဓာတ္ေျမ ၾသဇာေတြကို ေကြၽးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အပင္ပတ္လည္ကို ေျမာင္းေဖာက္ၿပီး ေကြၽးေပးတာဟာ သင့္ေတာ္တဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Subscribe to ကြၽဲေကာပင္စုိက္ပ်ဳိးေရး