ကိုၿငိမ္းခ်မ္းစိုး၀င္း

4 weeks 1 day ago
2,588 Hits

အိႏၵိယ၏ အေရွ႕ေျမာက္ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ မဏိပူရျပည္နယ္၊ အာသံျပည္နယ္အပါအ၀င္ ျပည္နယ္ ၇ ခုသည္ အိႏၵိယျပည္မႀကီးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲသည့္အတြက္ Act East Policy အရ အဆိုပါနယ္စပ္ဂိတ္ကို ဖြင့္လွစ္ ခဲ႔ျခင္းျ...

Subscribe to ကိုၿငိမ္းခ်မ္းစိုး၀င္း