ကမၻာေက်ာ္ သမိုင္းပညာရွင္ႀကီး

1 year 5 months ago
60,892 Hits

ဒီကေန႔ဟာ ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ႕ ကမၻာေက်ာ္ သမိုင္းပညာရွင္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္းရဲ႕ (၉၄) အႀကိမ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to ကမၻာေက်ာ္ သမိုင္းပညာရွင္ႀကီး