ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲ

2 months 3 days ago
6,167 Hits

အမိႏိုင္ငံကိုျပန္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ အမိုးဖြင့္ကားနဲ႔ ေအာင္ပြဲခံလွည့္လည္ခဲ့တဲ့ ျပင္သစ္အသင္းကို ပရိသတ္ေတြက လမ္းေပၚထြက္ၿပီး ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

Subscribe to ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲ