ကန္ေတာ္ႀကီးအမ်ိဳးသားရုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္

7 months 3 weeks ago
9,478 Hits

ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းျပတိုက္ကေန buggy လွ်ပ္စစ္ကားေလးစီးျပီး ခဏေလးသြားလိုက္တာနဲ႔ ကန္ေတာ္ၾကီးေဘးကခ်ယ္ရီပန္းပင္ေတြအမ်ားၾကီးရွိတဲ့ေနရာကို ေရာက္သြားပါေတာ့တယ္ ။

Subscribe to ကန္ေတာ္ႀကီးအမ်ိဳးသားရုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္