ကခ်င္ျပည္နယ္

6 days 22 hours ago
1 Hit

ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္ေဒသတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲမူႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား၊ ခိုးဆိုးလုယက္မႈမ်ားလည္း တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမိုျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

Subscribe to ကခ်င္ျပည္နယ္