အားကစား

1 day 22 hours ago
3,546 Hits

ထို႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ အာဆီယံ ေဘာလံုးေလာက၏ အျမင့္ဆံုးဆု တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေဘာလံုးေလာကအက်ိဳးျပဳ ထူးခြ်န္ဆု Goodwill Award ဆု ယေန႔ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္တြင္ ရရိွခဲ့သည္။...

Subscribe to အားကစား