အားကစား

1 month 2 days ago
10,996 Hits

ခ်င္းရြိဳင္အသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ေက်ာ္ကုိကုိ၏ အေျပာင္းအေရႊ႕ကိစၥကုိ ရန္ကုန္အသင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ လာမည့္တစ္ပတ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္မည္   ျဖစ္သည္။

Subscribe to အားကစား