အထူးက႑

1 day 4 hours ago
6,481 Hits

ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ အညာေဒသစာေလးျဖစ္တဲ့ ႏြားႏို႔ခဲအဆိမ့္ခ်က္ေလး ခ်က္စားရေအာင္။ ႏြားႏို႔ခဲက အညာေဒသမွာေတာ့ ေပါေပါမ်ားမ်ား ရႏိုင္ၿပီး ဟင္းအျဖစ္ ခ်က္စားႏိုင္သလို ဆီနဲ႔ ေၾကာ္ၿပီး ေရေႏြးၾကမ္းေလးနဲ႔ စားၾကသူေတြ...

Subscribe to အထူးက႑