အထူးက႑

19 hours 50 min ago
1 Hit

ျပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားအေနနဲ႕ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္းကဘယ္ေလာက္ေတာင္အားကိုးလို႕ရေၾကာင္းကိုဓာတ္ပံု (သို႔ ) ဗီဒီယိုရိုက္ျပီးဧျပီလ ၂ ရက္ေန႔ ကေနဧျပီလ ၉ ရက္ေန႔အတြင္းHuawei Myanmar Facebook ရဲ႕ ျပိဳင္ပြဲပို႕စ္ေအာက္မွာ...

Subscribe to အထူးက႑