အထူးက႑

2 days 21 hours ago
963 Hits

အခ်ိန္ရာသီေတြ တေရြ႕ေရြ႕နဲ႔ ေျပာင္းလဲလာတာနဲ႔အမွ် ကၽြန္မတို႔ ကမၻာႀကီးလည္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေျပာင္းလဲလို႔ လာခဲ့ပါၿပီ။ ေဟာ္ ဘာေတြမ်ားေျပာင္းလဲပါသလဲ??

Subscribe to အထူးက႑