အထူးက႑

1 week 1 day ago
6,990 Hits

"႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ထူးျခားတဲ့ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားရွိတဲ့ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ကို မိတ္ဆက္ေပးဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္ဟာ ပ်ံသန္းခ်ိန္ ၁နာရီေလာက္သာ ၾကာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္...

Subscribe to အထူးက႑