အထူးက႑

10 hours 12 min ago
57,333 Hits

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္(ဘီလူးကၽြန္း)ရွိ ရြာလြတ္ရြာက လက္မႈပညာလုပ္ငန္းေတြ အမ်ားအျပားလုပ္ကုိင္ၾကတဲ့ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to အထူးက႑