အထူးက႑

19 hours 2 min ago
1 Hit

Huawei Y6 Prime ကို ၁၄၉,၀၀၀ က်ပ္နဲ႕  အခုဆိုဝယ္ယူႏိုင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။  အေရာင္အားျဖင့္ အနက္ေရာင္၊ အျပာေရာင္နဲ႕ ေရႊေရာင္ဆိုျပီးအေရာင္ ၃ မ်ိဳးထြက္ရွိလာပါတယ္။

Subscribe to အထူးက႑