အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်က ကျင်းပသည့် (၁၃) ကြိမ်မြောက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မြင်ကွင်း

အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်က ကျင်းပသည့် (၁၃) ကြိမ်မြောက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မြင်ကွင်း။
(ဓာတ်ပုံ ဟောင်ဆာ(ရာမည) မဇ္ဈိမ)