နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ကြေညာသည့် အနိုင်ရသူစာရင်း ရလဒ်