ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ရာစုပင္လံု တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ရာစုပင္လံု တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္၊ MICC-2မွာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၁၁ရက္က စတင္က်င္းပေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစည္းအေဝးကို ဇူလိုင္ ၁၁ရက္ကေန ၁၆ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္(ဓာတ္ပံု- သက္ကို/မဇၩိမ)