ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အသက္ရွင္လ်က္ရွိတဲ့ ကေလးငယ္မ်ားပုံ

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း မယ္ဆိုင္ခ႐ုိင္ မယ္ဆိုင္-ခ်င္း႐ုိင္လမ္းမွ တစ္ကီလိုမီတာခန္႔အကြာ ပြန္ဖာအရပ္ရွိ သာေလာင္ခြန္နမ္နန္းႏြန္ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္မွာ တည္ရွိတဲ့ သမ္ေလာင္လႈိဏ္ဂူထဲ ပိတ္မိေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့တဲ့ ကေလးငယ္ ၁၂ ဦးပါ ေဘာလုံးအသင္းနဲ႔ နည္းျပျဖစ္သူအားလုံးကုိ အသက္ရွင္လ်က္ ျပန္လည္ ေတြ႔ရွိခ်ိန္မွာ ရုိက္ကူးထားတဲ့ ပုံေတြကုိ ဇူလုိင္ ၃ ရက္ေန႔က ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ (ဓာတ္ပုံ - အီးပီေအ/ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္) ထုိင္းႏုိိင္ငံမွ ေပ်ာက္ဆံုး ေက်ာင္းသား ၁၂ ဦးႏွင့္ ေဘာလံုးနည္းျပတစ္ဦးတို႔ အားလံုးကုိ အသက္ရွင္လ်က္ ျပန္လည္ေတြ႔ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းဂူထဲမွာ (၉)ရက္ၾကာ ပိတ္မိေနျပီးေနာက္ ျပန္လည္ေတြ႔ရွိခဲ့ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းရုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ လိုဏ္ဂူအတြင္းရွိ ပတၱယားကမ္းေျခလုိ႔ အမည္ရတဲ့ ေနရာအနီးမွာ ေပ်ာက္ဆံုးေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ျပန္လည္ေတြ႔ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။