ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန႔ အခမ္းအနား ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပ

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ ‘ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန႔’ အခမ္းအနားကို ယခင္ႏွစ္မ်ားနည္းတူ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-2 တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားသို႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္ ၈လအတြင္း ခရီးသြားဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈသည္ ၂ဒႆမ ၂၇သန္း ရွိခဲ့ၿပီး ထိုပမာဏသည္ ယခင္ႏွစ္၏ အလားတူကာလႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၂ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာသည္ဟု ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ ခရီးသြားဧည့္သည္ ၃ဒႆမ ၅သန္း ဝင္ေရာက္ႏုိင္သည္ဟု အစိုးရက ခန္႔မွန္းထားသည္။

(ဓာတ္ပံု- မင္းမင္း/မဇၩိမ)