ေနျပည္ေတာ္တြင္ၿပိဳင္မည့္ NLD အမတ္ေလာင္း မ်ားေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီ

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း(၈)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီကိုယ္စားျပဳကာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အမတ္ေလာင္းမ်ား ဩဂုတ္လ ၅ ရက္ ကေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ႐ံုးရွိ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ႐ံုးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းေလွ်ာက္လႊာတင္စဥ္။ (ဓာတ္ပံု -မင္းမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီအေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္းရွိ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ အတြက္ ၈ေနရာႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ၂ေနရာ၊ စုစုေပါင္း ၁၀ေနရာစလံုးတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

NLD အမတ္ေလာင္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

၁) ေဒၚခင္မ်ိဳးသြင္၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
၂) ဦးရည္မြန္(ခ)ဦးတင္သစ္၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
၃) ဦးေက်ာ္မင္းလိႈင္၊ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
၄) ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
၅) ဦးသန္႔ဇင္ထြန္း၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
၆) ဦးသန္းစိုးေအာင္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
၇) ဦးေက်ာ္တင့္၊ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
၈) ဦးမ်ိဳးေဇာ္ဦး၊ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
၉) ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြ၊ မႏၱေလးတိုင္း၊အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၉)
၁၀) ဦးေက်ာ္ျမင့္ဦး၊ မႏၱေလးတိုင္း၊အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၀)