တရုတ္ဝယ္လိုအားေကာင္းေနတဲ့ ျမန္မာ့ငွက္သိုက္

 ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပုိင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဘုတ္ျပင္းၿမဳိ႕က ငွက္သိုက္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ တရုတ္ဘက္က ၀ယ္လုိအားေကာင္းသထက္   ေကာင္းလာေနတဲ့ အေျခအေနအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံေနလ်က္ရွိပါတယ္။ (ဓာတ္ပုံ - ေအအက္ဖ္ပီ) သတင္းအျပည့္အစုံ - www.mizzimaburmese.com/article/27805