အရက္ပုလင္းမ်ားႏွင့္ တုတ္ဓားလက္နတ္မ်ားကုိ လဲလွယ္သိမ္းဆည္း

ရန္ကုန္မဟာသႀကၤန္ကာလအတြင္း ျပည္လမ္းရွိ ေရကစားမ႑ပ္မ်ားသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ေရပက္ခံယာဥ္မ်ားေပၚမွ အခ်င္းခ်င္း ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားပါက အသက္အႏၱရယ္ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေသာ အရက္၊ ဘီယာပုလင္းမ်ားႏွင့္ တုတ္ဓားလက္နတ္မ်ားကုိ လဲလွယ္သိမ္းဆည္းလ်က္ရွိသည္။ (ဓာတ္ပုံ - သူရ/မဇၥ်ိမ)