ရန္ကုန္ မဟာသၾကၤန္အႀကိဳေန႔

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔ မဟာသၾကၤန္အႀကိဳေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္လမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းရိွ ေရကစားမ႑ပ္မ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - သူရ/မဇၥ်ိမ)