ဘုရားေရသပၸါယ္ဖို႔ ရခိုင္႐ိုးရာနံ႔သာေသြး (ဓာတ္ပုံ)

သႀကၤန္ကာလအတြင္း တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိၾကသည့္ ရခိုင္႐ိုးရာ နံ႔သာေသြးျခင္းမ်ားကို စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔ညေနပိုင္းမွ စတင္ကာ ရပ္ကြက္အလိုက္ ျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိၿပီး တခ်ိဳ႕ရပ္ကြက္ မ်ားတြင္ ရခုိင္ဂႏၳဝင္ေတးသျခင္း အဆိုၿပိဳင္ပြဲမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းက်င္းပလွ်က္႐ွိသည္။ (ဓါတ္ပံု - မင္းမ်ိဳးႏြယ္/RiA)