၈၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ီနီဗာႏုိင္ငံတကာ ကားျပပြဲ

ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ၈၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ီနီဗာႏုိင္ငံတကာ ကားျပပြဲမွ ျပသထားတဲ့ ကားအခ်ဳိ႕ကုိ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ ကားျပပြဲဟာ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔မွ ၁၉ ရက္ေန႔ထိ ဥေရာပႏွင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ ျပသသူ ၂၀၀ ေက်ာ္က အမ်ားျပည္သူ ၾကည့္ရႈႏုိင္ေအာင္ ဖြင့္လွစ္ျပသသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ (ဓာတ္ပုံ - အီးပီေအ)