ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (၇၁) ႏွစ္ ျပည့္ေမြးေန ့လႊတ္ေတာ္တြင္ က်င္းပ

ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အသက္ (၇၁ ) ႏွစ္ ျပည့္ေမြးေန ့ပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္႐ွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၀န္း႐ွိ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီရံုး (I~12)တြင္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန ့က လႊတ္ေတာ္႐ွိ ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္အတူက်င္းပခဲ့သည္။
ေမြးေန ့ပြဲသုိ ့ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦး၀င္းျမင့္ ၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္စုိးတုိ ့လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာထမင္းဟင္းျဖင့္ ဧည့္ခံခဲ့သည္။