ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား ကတိသစၥာျပဳရန္ ေရာက္ရိွ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား ကတိသစၥာျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ေရာက္ရိွေန။

(ဓာတ္ပံု - မ်ိဳးသူေအာင္၊ မဇၥ်ိမ)