အေတြးအျမင္

3 hours 19 min ago
8,250 Hits

ကိုယ့္နိုင္ငံမွာ သူတို႔ဘာေတြ လုပ္ေနၾကတယ္ ၊ ဘယ္လိုမ်ိဳးေတြလုပ္ၾကတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ ေနတယ္လို႔ကို ျမင္တယ္၊ ခံစားရတယ္ဆိုေတာ့

Subscribe to အေတြးအျမင္