အေတြးအျမင္

လူမႈကြန္ယက္မွာတက္လာတဲ႔ ပုံရိပ္ေတြနဲ႔ ပါတီဝင္ေတြက တင္ျပလာတဲ႔ ဓါတ္ပုံ မွတ္တမ္းေတြၾကည့္ျပီး ပီတိျဖစ္ ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ဆုံျဖတ္ခ်က္ခ်ေနရင္ ဟက္တက္ကြဲဖို႔သာ ျပင္ထားရမယ့္အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to အေတြးအျမင္