အေတြးအျမင္

အခုလူငယ္ေတြဟာ စာေရးနည္းအေျခခံႏွစ္မ်ိဳးရွိတဲ့အနက္ စကားေျပာေရးဟန္ကို ေရြးၿပီးေရးတတ္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။ အမ်ားအျမင္မွာ စကားေျပာေရးဟန္က စကားေျပေရဟန္ထက္ ပိုလြယ္တယ္လို႔ ယူဆထားၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to အေတြးအျမင္