အေတြးအျမင္

ကဗ်ာဆရာ ၀င္းလတ္အေၾကာင္းမေျပာခင္ စကားပလႅင္ခံရမယ့္အေၾကာင္းအရာတခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုစဥ္းစားရင္ က်ေနာ့္ေခါင္းထဲ ပထမဆံုး၀င္လာတဲ့အရာက   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာခဲ့ဖူးတဲ့စကားပါပဲ။

Subscribe to အေတြးအျမင္