အေတြးအျမင္

17 hours 44 min ago
472 Hits

ဇြဲကပင္ေတာင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ရသေလာက္အခ်ိန္အတြင္း ေမးျမန္းစုေဆာင္း မွတ္သားရပါတယ္။

Subscribe to အေတြးအျမင္