အေတြးအျမင္

“လူဆိုရင္ေတာ့ အဲ့ဒီေန႔ကတည္းက ဓားနဲ႔တက္ခုတ္တယ္။ ဘုန္းႀကီးဆိုေတာ့ လုပ္လို႔မရဘူးေလ” ဟု ဆယ္ႏွစ္သမီး၏ မိခင္က မခ်ိတင္ကဲေျပာသည္။

Subscribe to အေတြးအျမင္