အေတြးအျမင္

ပရဟိတအလုပ္ဟာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီးမွ လုပ္ရတဲ့အလုပ္ျဖစ္သလို စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္းဆံုးျဖတ္ၿပိီးမွ လုပ္ရတဲ့အလုပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ဟိုရက္ပိုင္းက ဒုကၡနဲ႔ရင္ဆိုင္တိုးရတဲ့မိသားစုကို ကူညီၾကတဲ့ လူငယ္ေတြဟာ ျ...

Subscribe to အေတြးအျမင္