ေဆာင္းပါး

ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးျဖစ္ရျခင္း လတ္တေလာအၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ကိုဖုန္းေမာ္ကို ေသနတ္နဲ႔ပစ္သတ္မႈက စတင္တာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ကိုဖုန္းေမာ္အမွတ္တရအျဖစ္နဲ႔ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီေရးသမိုင္း ေၾကာင္းမွ...

Subscribe to ေဆာင္းပါး