ေဆာင္းပါး

2 weeks 1 day ago
4,672 Hits

ျမန္မာႏုုိင္ငံေျမာက္ပိုုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ရတနာနယ္ေျမအနီးတစ္၀ိုုက္ေဒသေတြကထြက္တဲ့ ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုုး အရည္အေသြးျမင့္ေက်ာက္စိမ္းေတြကိုု တရုတ္ႏိုင္ငံထဲမွာ သိုုေလွာင္ထားတဲ့ ပမာဏကိုု...

Subscribe to ေဆာင္းပါး