တ႐ုတ္ - ျမန္မာ အျငင္းပြားနယ္စပ္မွ နယ္စည္းအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ဟုဆို

တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာတို႔ အျငင္းပြားေနသည့္ နယ္စပ္မွ ယခင္သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္စည္းအေျခအေန အေျပာင္းအလဲ မရိွေရးအတြက္ နယ္စပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ဟု နယ္စပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ မူဆယ္ခ႐ုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ေကအင္န္ယူ နယ္ေျမတြင္း ဗံုးႀကဲခံရမႈ ေကအင္န္ယူ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီ

ေတာင္ငူခ႐ုိင္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) တပ္မဟာ ၂ ဌာနခ်ဳပ္မွ ရွစ္မုိင္ အကြာတြင္ တပ္မေတာ္ ေလတပ္က ဧၿပီ ၂၉၊ ၃၀ရက္မ်ားတြင္ ဗံုး သံုးလံုးႀကဲခဲ့သည့္အတြက္ KNU ဘက္မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီဟု KNU တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ပဒိုေစာေသာသီဘြဲက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

အခမဲ့ ေမြးစာရင္း မွတ္ပံုတင္ ရက္သတၱပတ္ ယူနီဆက္ဖ္ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္

ရန္ကုန္ (မဇၩိမ)။ ။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ေမြးစာရင္းျပဳစုျခင္း ရက္သတၱပတ္ (Birth Registration Week) စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ယူနီဆက္ (UNICEF) က ျမန္မာအစိုးရကို ေထာက္ပံ့ကူညီေနသည္။ UNICEF မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဤလႈပ္ရွားမႈက ေဖာ္ျပပါ ေဒသသံုးခုတြင္ ေနထိုင္ေနသည့္ ေမြးစာရင္း မဝင္ေသးေသာ ၅ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမွန္သမွ်ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မည္သည့္ေနရာ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး မည္သည့္တိုင္းရင္းသား မည္သည့္ ဘာသာေရး လူမႈေရးေနာက္ခံ ရွိခဲ့သည္ျဖစ္ေစ ေမြးဖြားမႈ အေထာက္အထား (ေမြးစာရင္း) မ်ား အခမဲ့ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ကေလးသူငယ္ေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ခန္႔မွာ ၎တို႔၏ ေမြးဖြားမႈကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ မွတ္ပံုတင္ ခံရဖြယ္ရွိေနသည္။

Pages

Subscribe to မဇၩိမ မာလ္တီမီဒီယာ RSS