သက္ႀကီးရြယ္အုိ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး၊ သက္ႀကီးရြယ္အို ေဆးကုဌာနဌာနမွဴး ပါေမာကၡဦးသန္းဝင္းညႊန္႔ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းအပိုင္း( ၂ )

နို့တိုက္ျခင္းက ကေလးစားေသာက္ပံုကို ဘယ္လိုသက္ေရာက္ေစလဲ

.

ေလ့လာသူေတြကေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္မွာ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းနဲ႔ အုပ္ထိန္းမႈပံုစံေတြက ကာလရွည္စားေသာက္မႈ အေလ့အထေတြအတြက္ အေရးပါတဲ့ က႑ကေန ပါ၀င္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဦးညီပုဆို

.

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စိတ္ခံစားမႈ၊ ေနထိုင္ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာသည္။

Pages

Subscribe to မဇၩိမ မာလ္တီမီဒီယာ RSS