ေငြေၾကးက႑ တိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝ ေခ်းမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝႏွင့္ညီမွ်သည့္ေငြကို ႏွစ္ရွည္ေခ်းရန္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ႔ေၾကာင္း   ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဧၿပီလ ၂၁ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

မယ္ဇယ္ရနံ႔တို႔ႏွင့္အတူ ပ်ံ႕လြင့္ေနသည့္ ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္၏ ဂုဏ္သတင္း

ေလေျပသြဲ႔သြဲ႔ႏွင့္အတူ မယ္ဇယ္ရနံ႔တို႔သည္လည္း ေတာင္ေလးလုံးေက်ာင္းတဝိုက္ ထုံးသင္းလို႔ေနသည္။

ေျမာက္ပိုင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ သေဘာထား အစိုးရက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးဟုဆို

ေနျပည္ေတာ္(ဧၿပီ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ‘ဝ’ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ ဦးေဆာင္သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ (၇)ဖြဲ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သေဘာထား၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို  ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိ

Pages

Subscribe to မဇၩိမ မာလ္တီမီဒီယာ RSS