အလုပ္သမား ၊ လယ္သမားအေရး အဓိကထားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ မဲဆြယ္

.

ဓာတ္ပံု - MOI Webportal Myanmar

ရန္ကုန္ ၊ စက္တင္ဘာ ၁၂ ။                         ။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ အေနျဖင့္ အေထြေထြ အက်ပ္အတည္း အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု မဲဆြယ္စည္းရံုးခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ရုပ္ျမင္သံၾကားမွတဆင့္ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၏ မူဝါဒ ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဟာေျပာၿပီး မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးဇင္ေအာင္က ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးစီးပြားကုိအေျခခံကာ ျပည္သူလူထုကုိ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ မ်ားအျဖစ္ သေဘာထား၍ အေထြေထြအက်ပ္အတည္း အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၄င္းကဆုိသည္။

ယင္အျပင္ စီးပြားေရးမူဝါဒကိုလည္း ေျမယာႏွင့္သယံဇာတအရင္းအႏွီးမ်ားအေပၚ အေျခခံျခင္းမျပဳဘဲ လူသား အရင္းအျမစ္ေပၚ အေျခခံသည့္မူဝါဒကုိ က်င့္သုံးသြားမည္ဟုလည္း ဆုိသည္။

လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီမ်ားသည္ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ တဆင့္ပါတီ၏ မူဝါဒ ၊ သေဘာထား ၊လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဟာေျပာၿပီး မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာရိွၿပီး ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီအေနျဖင့္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာတြင္သာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

 

ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဇင္ေအာင္၏ ေဟာေျပာတင္ျပခ်က္အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ရွစ္ေလးလုံးဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံႏွင့္အတူ ေမြးဖြားလာခဲ့တဲ့ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီဟာ ထုိစဥ္ကာလက ဒီမုိကေရစီေတာ္လွန္ေရး၏ တပ္ဦးပါတီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ အင္အားအႀကီးဆုံးပါတီ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႕၏ မတရားအသင္းအျဖစ္ ေၾကညာခံခဲ့ရပါတယ္။ ေျမေပၚ၌ က်န္ရွိခဲ့သည့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားမွာလည္း ဒီမုိကေရစီေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ အသြင္ပုံသဏၭာန္ မ်ဳိးစုံျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္အတြက္လည္း အသက္ေသြးေခြၽးႏွင့္ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ ေပးဆပ္ခဲ့ရပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္လည္း ေျမေပၚႏုိင္ငံေရးစစ္တလင္းၾကား၌ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပါဝင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရၿပီး ၾကြင္းက်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ၾကာသည့္တုိင္ မၿပီးဆုံးႏုိင္သည့္ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပဲြမ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ၿပီး

(၁) ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေလးစားတန္ဖုိးထားခဲ့ရေသာ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ေျမေပၚ၌ တရားဝင္ျပန္လည္ရွင္သန္ႏုိင္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊

(၂) ျပည္ပႏုိင္ငံအသီးသီးသုိ႔ ေရာက္ရွိေနတဲ့ မိမိတုိ႔လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္မ်ားလည္း ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ အမိႏုိင္ငံ အတြင္းသုိ႔ ျပန္လာႏုိင္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊

(၃) ေထာင္တြင္း၌ ႏွစ္ရွည္အက်ဥ္းခ်ခံေနရေသာ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ကာ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ၌ ကုိယ္တုိင္ပါဝင္ႏုိင္ရန္ အတြက္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ကာ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီအျဖစ္ တရားဝင္ထူေထာင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြႏုိင္ျခင္း၊ မႏုိင္ျခင္းထက္ မိမိတုိ႔ ဦးတည္ခ်က္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ခရီးေပါက္ေျမာက္ေရးက အဓိကျဖစ္ပါတယ္။

မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ာ-

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႀကိဳးပမ္းမႈေခါင္းစဥ္ေအာက္ကေန ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ မဟာဗ်ဴဟာေခါင္းစဥ္ေအာက္သုိ႔ပါဝင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေတာ္လွန္ေရးဟာ ခရီးရွည္ခဲ့ပါတယ္။ ပဋိပကၡကာလ အခ်ိန္ၾကာျမင့္သည္ႏွင့္အမွ် တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုသာလွ်င္ ေဝဒနာေတြျပြန္းတီးၿပီး အထိနာခဲ့ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈက နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတြကုိ ေတာ္လွန္ခဲ့ရတဲ့အတြက္ အမိေျမေပၚကေမာင္းထုတ္ဖုိ႔က လြယ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိဟာ တြန္းရင္းတုိက္ရင္းခ်ဲ႕ထြင္ရင္းနဲ႔ ဒီမုိကေရစီအေလ့အထေတြကုိ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္။

သူလည္းႏုိင္၊ ကုိယ္လည္းႏုိင္ဆုိတဲ့ သီအုိရီနည္းအတုိင္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထက္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္တာကုိ အမိအရဆုပ္ကုိင္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး တရားဝင္ပါတီအျဖစ္ ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ာ-

ဒီကေန႔ ျပည္သူလူထုႀကီးဟာ စားဝတ္ေနေရးေျပလည္ေစခ်င္တယ္။ မွန္ကန္တဲ့ မွ်တတဲ့ ဥပေဒေအာက္မွာ ေနခ်င္တယ္။ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ပုဂၢလိက အခြင့္အေရးေတြကုိ လုိခ်င္တယ္။ ဒါေတြဟာ ဒီေန႔ဒီ အခ်ိန္မွာ ရွိသင့္ရွိထုိက္ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အေျခအေနပါ။ ဒါေတြကုိ ႏုိင္ငံေရး သမားႏွင့္ ျပည္သူလူထုႀကီးက လက္တဲြႀကိဳးပမ္းသြားရပါမယ္။

ဒီေန႔လူမ်ားစုႀကီးျဖစ္တဲ့ ျပည္သူလူထုဟာ ႏုိင္ငံေရးပဋိပကၡတရားေတြရဲ႕ အေျခအေနေအာက္မွာ မြန္းက်ပ္ခဲ့ရၿပီး ထိခုိက္ အဆုိးရြားဆုံးခံစားခဲ့ရသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုဟာ အသံမဲ့ လူမ်ားစုႀကီးအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုိင္လာခဲ့ရသူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ယေန႔ရရွိလာၿပီျဖစ္တဲ့ ေျပာခြင့္ဆုိခြင့္ ေရွ႕ဆက္ခြင့္ေတြကုိ ထုိ႔ထက္ပုိၿပီး ေျပာခြင့္ဆုိခြင့္ေတြရဖုိ႔ ဆက္လက္ ဖန္တီးယူရဦးမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီစနစ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ တရား စီရင္ေရး အာဏာဆုိတဲ့ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ(၃)ရပ္ကုိ ဥပေဒေတြနဲ႔အညီ အျပန္အလွန္ ထိန္းညိႇထားတဲ့ စနစ္ျဖစ္တယ္။

တုိင္းျပည္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာသုံးရပ္ဟာ ေထြးေရာယွက္တင္ျဖစ္ေနၿပီး လူပုဂိၢဳလ္ေတြ အဖဲြ႕အစည္းေတြက ညိႇႏိႈင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေနမယ္ဆုိရင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္က ပ်က္သုဥ္းသြားႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီမုိကေရစီ စနစ္ရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာမ႑ိဳင္သုံးရပ္ကုိ အျပန္အလွန္ထိန္းညိႇၿပီး မယိမ္းယုိင္ေအာင္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္တဲ့ စတုတၴမ႑ိဳင္သတင္းမီဒီယာက႑ႏွင့္ ေထာက္ကန္ေပးထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ အဟန္႔အတား အတားအဆီးမွန္သမွ်ကုိ ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူ ဆန္႔က်င္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီဟာ ျပည္သူက ျပည္သူေတြကုိ ျပန္လည္အုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့ တာဝန္လဲႊအပ္မႈ စနစ္သာလွ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။ တာဝန္လႊဲအပ္မႈစနစ္ အားေကာင္းဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ေခတ္မီဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္တဲ့ ဒီမုိကေရ စီႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕မွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ရဲ႕ သက္တမ္းဟာ (၄)ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ကုိ (၂)ႏွစ္ျခား တစ္ႀကိမ္ သီးျခားက်င္းပၾကတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဟာ အေၾကာင္းမဲ့ႏွစ္ႀကိမ္ခဲြ က်င္းပတာ မဟုတ္ပါဘူး။

(၂)ႏွစ္ျခား တစ္ႀကိမ္ က်င္းပတဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေတြေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြအၾကား ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈရွိလာၿပီး သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ကြၽမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္တဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ ေတြ ေရာက္ရွိလာႏုိင္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိ (၅)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အႏုိင္ရတဲ့ပါတီကလည္း အေမာေျဖ အတိတ္ေမ့၊ ႐ႈံးတဲ့ပါတီ ကလည္း ပက္လက္လွန္ ယက္ကန္ယက္ကန္န႔ဲ အီေလးစဲြသြားတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ေတြအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာအခြင့္အလမ္း မဖန္တီးႏုိင္တဲ့အတြက္ ျပင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။

လူေတြေရးဆဲြထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပဳျပင္မရတဲ့ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိတာ ကမၻာမွာမရွိဘူး။ ပါတီစုံစနစ္ ရွင္သန္အားေကာင္းဖုိ႔ဆုိရင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြေတြကုိ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ ၆ လၾကာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေနာက္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း အတြက္ တစ္ႀကိမ္စီခဲြၿပီးက်င္းပဖုိ႔ ျပည္သူလူထုနဲ႔အတူ ႀကိဳးပမ္းသြားရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထုဟာ သက္ဆုိင္ရာကိုယ္စားလွယ္ေတြကုိ မဲေပးေရြးခ်ယ္ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးရွိသလုိ တာဝန္မွပယ္ဖ်က္ႏုိင္တဲ့အခြင့္အေရးလည္း ရွိပါတယ္။ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာလည္း ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တာဝန္မွပယ္ဖ်က္ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးရွိေသာ္လည္း နည္းဥပေဒေတြကုိ ယခင္ လႊတ္ေတာ္ေတြက မျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့သလုိ ယခုလႊတ္ေတာ္ကလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားတဲ့အတြက္ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးေတြ ဆုံး႐ႈံးေနရပါတယ္။

ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအခန္း (၉) ပုဒ္မ ၃၉၇ မွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း လုိအပ္ေသာဥပေဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းရမည္လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။ ျပည္သူ႔အတြက္ လုိအပ္ေသာ ဥပေဒေတြကုိ ျပည္သူ႔ကုိယ္စား လွယ္ေတြဟာ အခ်ိန္မဆုိင္းဘဲ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကုိ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကတယ္။

ဒီမုိကေရစီစနစ္အရ အမ်ားစုဆႏၵက အဆုံးအျဖတ္ျဖစ္ေသာ္လည္း လူနည္းစုရဲ႕ဆႏၵကုိ လည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈလုိ႔ မရတဲ့စနစ္ျဖစ္တယ္။ တန္းတူရည္တူ ေျပာခြင့္၊ ဆုိခြင့္၊ ရပုိင္ခြင့္ေတြအတြက္ အာမခံဖုိ႔လုိပါတယ္။ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းဆုိတဲ့ ဝါဒစဲြကုိင္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ေပၚေပါက္လာေစရန္ ႏုိင္ငံေရးသမားတုိင္းက ျပည္သူလူထုကုိ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ လုိ သေဘာထားၿပီး ႀကိဳးပမ္းသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ကြၽန္လည္း မဟုတ္သလို သခင္လည္း မဟုတ္တဲ့အတြက္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အျဖစ္ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည့္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ကာလဟာ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလျဖစ္တဲ့အတြက္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈမ်ား မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း စနစ္တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္း ေနတဲ့ကာလမွာ ယခင္စနစ္က နစ္နာဆုံး႐ႈံးခဲ့သူေတြရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈ၊ နာက်င္မႈေတြကို ကုစားေပးဖို႔အတြက္ ေနာက္စနစ္ကို ဦးေဆာင္မည့္သူေတြက တာဝန္ယူျခင္းက ေနာင္မျဖစ္ဖို႔ အာမခံခ်က္ေပးျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္တယ္။

အသြင္ကူးေျပာင္းကာလမွာ အနိမ့္ဆုံးအေနနဲ႔ နစ္နာခဲ့သူမ်ား (အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား၊ တိုက္႐ိုက္လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံခဲ့ရတဲ့ ႏွစ္ရွည္အက်ဥ္းခ်ခံရသူမ်ား)ကို ဥပေဒအရ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ား၊ ျပန္လည္ကုစားျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုပါတယ္။

ဖိလစ္ပိုင္မွာဆုိရင္ လြန္ခဲ့တဲ့သုံးႏွစ္ေက်ာ္ ေလးႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ျပန္လည္ကုစားေရး ဥပေဒျဖစ္တဲ့ နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ကုစားေရးအစီအစဥ္ကို လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္းခဲ့တာမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ အျခား အသြင္ကူးေျပာင္းတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာလည္း သူ႔နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔ တရားမွ်တေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေဆြးေႏြး တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာလည္း ေတြ႕ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ဒါကို ႀကိဳးပမ္းဖို႔ လုိပါတယ္။မိမိတို႔ကလည္း တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္က ပုံေပၚႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ တာဝန္သိ၊ တာဝန္ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားတိုင္း၊ ပါတီတုိင္းဟာ ႏုိင္ငံေရး အေၾကာင္းအက်ဳိးနဲ႔ အတိတ္သမုိင္းရဲ႕ နာက်င္မႈေတြကို တာဝန္သိသိကုစားေပးဖို႔ရာ ႏုိင္ငံေရး တာဝန္ရွိတယ္လို႔ မိမိတို႔အေနနဲ႔ ယုံၾကည္တိုက္တြန္းလုိပါတယ္။

ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက ျပည္သူနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးသမားတုိင္းဟာ မတရားမႈ၊ နစ္နာမႈမ်ား ကို လ်စ္လ်ဴမ႐ႈဘဲ ကုစားေပးဖို႔နဲ႔ ေနာင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ ဆုိးရြားတဲ့ အေျခအေနေတြ ထပ္မံ မေပၚေပါက္ေအာင္ရယ္ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာအျခား လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တာဝန္ယူမႈရွိတဲ့ စံႏႈန္း၊ တန္ဖိုးေတြ၊ ျပႆနာ ေျဖရွင္း နည္းေတြအတြက္ စံနမူနာမ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္္ ထူေထာင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ (ဒါဟာ ကလဲ့စားေခ်လိုေရး မဟုတ္ဘူး)တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေအာက္မွာ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ကာလ တရားမွ်တမႈ ကို ေလးစား တန္ဖိုးထားတတ္တဲ့ အေလ့အထ ရွိတဲ့ ယဥ္ေက်းတဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာ မရွိမျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ကို ဘယ္လိုေလွ်ာ့ခ် ရမယ္ဆိုတာ ကိုလည္း တာဝန္ရွိတဲ့၊ တာဝန္သိတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္တိုင္းက တာဝန္ယူေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးမွာလည္း တရားမွ်တမႈရွိရမယ္။ စီးပြားေရးမွာလည္း တရားမွ်တမႈရွိရမယ္။ လူမႈ ေရးမွာလည္း တရားမွ်တမႈရွိဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေခါင္းႏွင့္ပန္းလုိ႔ဆုိရမည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ပန္းတုိင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ဖို႔ဆုိရင္ တရားမွ်တမႈကို ေလးစားတန္ဖုိး ထားတတ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြ၊ အစိုးရေတြ ကသာလွ်င္ ဦးေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈမ်ားအတြက္ လည္း ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္း သြားရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီရဲ႕ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ပုိမို အေထာက္အကူျဖစ္ျခင္းက ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ ပဋိပကၡမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားကုိ ပုိမုုိေျပလည္ေစၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ အသီးအပြင့္မ်ားရလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္း၊ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းကသာ အမ်ဳိးသားသင့္ျမတ္ေရးေအာက္မွာ လုပ္ရမယ့္ ႏုိင္ငံေရးတာဝန္အျဖစ္ မိမိတုိ႔အေနနဲ႔ ခံယူထားသလို တာဝန္ရွိသူေတြ လည္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ဦးတည္ခ်က္ထားဖုိ႔ လုိတာကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ေနမွာျဖစ္တယ္။

ဒီကေန႔ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာဟာ အနာဂတ္မွာ က်င့္သံုးရမည့္ ဒီမုိကေရစီအတြက္ သေဘာမတူညီမႈမွ်သာလွ်င္ ျဖစ္တယ္။ တစ္ၿပိဳင္တည္း မွာထည့္စဥ္းစားရမယ့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအေရး၊ လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားရဲ႕ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵေတြကို ဘယ္ပံုဘယ္နည္းေျဖရွင္းရမယ္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ ဘယ္လုိတည္ေဆာက္ၾကမယ္။ တစ္မ်ဳိးသားလံုးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းမွာ ဘယ္လုိရပ္တည္မလဲ၊ ေရွ႕ဆက္မလဲဆုိတဲ့ ျပႆနာေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္။

ဒီမုိကေရစီေနာက္ကုိ ဦးတည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ျပည္သူလူထုပါဝင္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈတုိ႔ဟာ ဟန္ခ်က္ညီညီျဖစ္မွသာ ျပႆနာေတြကို ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

မူဝါဒလမ္းစဥ္။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးစီးပြားကုိအေျခခံကာ ျပည္သူလူထုကုိ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ မ်ားအျဖစ္ သေဘာထား၍ အေထြေထြအက်ပ္အတည္း အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းဆုိတဲ့ ေလာကပါလတရားမ်ားကို လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပဳၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ ကုန္ထုတ္ စက္ကိရိယာမ်ားကို ဦးစားေပးျခင္း၊ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ေတြကုိ အဓိကဦးစားေပးျခင္း၊ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ဆိုင္ရာဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္အတတ္ ပညာရွင္လူေတာ္မ်ားကုိ ဦးစားေပးျခင္းဆုိတဲ့ မူဝါဒမ်ားကုိ ေပါင္းစည္းကာ လူေတာ္လူေကာင္းဝါဒကုိ မိမိတုိ႔ပါတီ၏ အဓိကမူဝါဒမ်ားအျဖစ္ က်င့္သုံးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရးက႑။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကုိ ပီျပင္စြာ က်င့္သုံးသြားမယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးစနစ္ကုိ ေျမယာႏွင့္သယံဇာတ အရင္းအႏွီးမ်ားအေပၚ အေျခခံျခင္းမဟုတ္ဘဲ လူသားအရင္းအျမစ္ေပၚကုိ အေျခခံတဲ့မူဝါဒကုိ က်င့္သုံးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူသားအရင္းအျမစ္အေပၚမွာ အေျခခံထားတဲ့အတြက္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ ကြၽမ္းက်င္တဲ့လူေတာ္ေတြကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေစရမယ္။ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတ အျငင္းပြားမႈေတြကုိ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစၿပီး လူသားေတြရဲ႕ တန္ဖုိးကုိ ျမႇင့္တင္ေပးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡေတြခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေစၿပီး တုိင္းျပည္စီးပြားေရးေတြကုိ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရမယ္။

စက္မႈက႑မွာလည္း အရည္အေသြးကုိ ဦးစားေပးတဲ့မူဝါဒ ခ်မွတ္ပါတယ္။

လယ္ယာက႑။ လယ္ယာေျမမွန္သမွ်ကုိ လယ္လုပ္သူ ႏုိင္ငံသားမ်ားကပင္ ပုိင္ဆုိင္ရ မယ္။ သီးႏွံထုတ္လုပ္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အထြက္ႏႈန္းတုိးတဲ့ မူဝါဒခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ေစ်းကြက္မ်ားကုိ လက္ဝါးႀကီးအုပ္အျမတ္ထုတ္ျခင္းမ်ားကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား ကုိယ္တုိင္ပုိင္ဆုိင္တဲ့ ဘဏ္စနစ္ကုိ ထူေထာင္ခြင့္ေပးရမယ္။ လယ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အစည္းအ႐ုံးမ်ားကုိ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရမယ္။

ပညာေရးက႑။ စာေတြ႕လက္ေတြ႕ ေပါင္းစပ္ေလ့က်င့္ေပးတဲ့ ဘက္စုံပညာေရးစနစ္ကုိ က်င့္သုံးရမယ္။ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း အျပည့္အစုံႏွင့္ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္တဲ့ ပညာေရး စနစ္ျဖစ္ရမယ္။ ဘက္စုံပညာေရးျဖစ္တဲ့အတြက္ ကန္႔သတ္ တားျမစ္ထားတဲ့ မူဝါဒအားလုံးကုိ ပယ္ဖ်က္ရမယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ တရားဝင္ထူေထာင္ခြင့္ျပဳရမယ္။ မသင္မေနရ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ ျပ႒ာန္းရမယ္။

လူငယ္မူဝါဒ။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူတုိင္း အရည္အခ်င္းရွိလွ်င္ ရွိသည့္အေလ်ာက္ လူႀကီးလူငယ္မခဲြျခားဘဲ ပါတီလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိရမယ္။

မဲဆႏၵရွင္မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား -

ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ ျပည္သူေတြက အာဏာအရွိဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကုိ ေမ့ေလ်ာ့မေနဖုိ႔ ျပည္သူ႔အာဏာဟာ ၅ ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္တည္းက်င္းပတဲ့ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ ႏွစ္ႀကိမ္ခဲြက်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္ဖုိ႔ လုိတယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီကုိမဲေပးပါ။

ျပည္သူေတြဟာ မဲဆႏၵေပးၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိသလုိ တာဝန္မွ႐ုပ္သိမ္းႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရး ရွိတာကုိ အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေပၚလာေစခ်င္တယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ပါတီကုိ မဲေပးပါ။

ႏုိင္ငံေရးမွာလည္း တရားမွ်တမႈရွိရမယ္။ စီးပြားေရးမွာလည္း တရားမွ်တမႈရွိရမယ္။ လူမႈေရးမွာလည္း တရားမွ်တမႈရွိရမယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္ တစ္ပါတီကုိ မဲေပးပါ။ ျပည္သူ လူထုႀကီးကုိ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္အျဖစ္ သေဘာထားကာ ျပည္သူလူထုႀကီးႏွင့္အတူ ဒီမုိကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ကာလကုိ ေက်ာ္ျဖတ္သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း အဓိ႒ာန္ျပဳ၍ ကတိသစၥာျပဳအပ္ပါတယ္။