ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းေပါက္ကြဲမႈမွ ေသဆံုးသူမ်ားကို တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ သိန္း ၆၀ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသြားမည္

.

ေဆာ၊ စက္တင္ဘာ ၁၀ ။         ။ ယမန္ေန႔ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္က ရွာေဖြမႈ ပိတ္သိမ္းလိုက္ေသာ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းေပါက္ကြဲမႈအတြက္ ကုမၸဏီဘက္မွ  ေသဆံုးသူ ၈ ဦးအတြက္ တစ္ဦးလၽွင္ က်ပ္ သိန္း ၆၀ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသြားမည္ဟု ကုမၸဏီဘက္မွ သိရသည္။

ယမန္ေန႔က ပိတ္သိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်န္႐ွိပိတ္မိေနသူေလးဦးအား သယ္ထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္သတၳဳတြင္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္မွဴး ဦးကိုကိုလိႈင္အပါ ကြၽမ္းက်င္ပညာ႐ွင္ ၃ ဦးႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ၈ ဦးတို႔က ရွာေဖြရာ ေပ ၆၀၀ ေက်ာ္တြင္ အပုတ္နံ႔မ်ားရ၍ ေ႐ွ႕သို႔ဆက္လက္႐ွာေဖြရာ ေပ ၆၇၀ အေရာက္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမွာ ေျမမ်ား၊ ေက်ာက္တုံးမ်ား ၿပိဳက်ပိတ္ဆို႔ၿပီး ေျမမ်ား၊ ေက်ာက္မ်ားဆက္လက္ၿပိဳက်ေနသည္ကိုေတြ႔ရသျဖင့္ တြင္းေပၚသို႔ ျပန္လည္တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ယူေဆာင္သြားသည့္ တိုင္းတာေရးစက္မ်ားမွ အႏၱရာယ္အမွတ္အသား အဆက္မျပတ္ အခ်က္ျပေန၍ ပိတ္မိေနသူ ေလးဦးအား မသယ္ထုတ္ႏိုင္ဘဲ တြင္းအျပင္သို႔ ၁၂ နာရီ ၁၀ မိနစ္ အခ်ိန္ ျပန္လည္ ေရာက္႐ွိလာေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ရွာေဖြေရးပိတ္သိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ သတၳဳတြင္းဦးစီးဌာန ၫႊန္မွဴး ဦးကိုကိုလိႈင္က  အဆင့္ဆင့္တင္ျပျပီးေနာက္ ရွာေဖြမႈရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဂန္႔ေဂါခ႐ိုင္၊ ေဆာၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေျမာင္းေက်းရြာႏွင့္ ၂ မိုင္ခန္႔အကြာ ထြန္းရာဇသတၳဳတြင္းတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ပိုင္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းတြင္ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ နံနက္က ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားရာ လူ ၃ ဦးေသဆံုးၿပီး ၅ ဦး ပိတ္မိေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းေပါက္ကြဲမႈတြင္ အေလာင္းရသူ ၄ ဦး၊ ပိတ္မိေနသူ ၄ ဦး(ေသဆုံး)၊ ဒဏ္ရာရသူ ၁ ဦး ျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးသူတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ သိန္း ၆၀ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသြားမည္ဟု ကုမၸဏီမန္ေနဂ်ာဦးမင္းမင္းဦးထံမွ သိရသည္။

လတ္တေလာတြင္ ဒဏ္ရာရသူကို မႏၱေလးသို႔ ပို႔ေဆာင္ကုသထားၿပီး စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္က ခ႐ိုင္ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာန ဂန္႔ေဂါႏွင့္ ပခုကၠဴမွ ေသဆံုးသူ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ သုံးသိန္း၊ ဒဏ္ရာရသူတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ငါးေသာင္း ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီဘက္မွ ေသဆံုးသူမ်ားအတြက္ ကနဦး က်ပ္ သိန္း ၂၀ စီေပးထားေၾကာင္း ထပ္မံ သိရသည္။

စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား Li Chang Wang ဦးစီး၍ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ငါးဦးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ပိတ္မိေနသူ ငါးဦးအနက္မွ မ်ဳိးခိုင္( အသက္ ၃၀ႏွစ္(ဘ)ဦးစံထူး) ဝင္းႀကီး ေက်းရြာ၊ ဝန္းသိုၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေနထိုင္သူအား ေန႔လည္ ၁ နာရီ၄၅ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ က်င္းဝမွေပ ၄၀၀ ခန္႔အကြာတြင္ ေသဆုံးလ်ွက္ေတြ႔႐ွိရသျဖင့္ တြင္းအျပင္သို႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီအခ်ိန္တြင္ သယ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ကလည္း ေနျပည္ေတာ္သတၳဳတြင္းဦးစီးဌာနမွၫႊန္မွဴး ဦးကိုကိုလိႈင္ အမွတ္(၁) သတၳဳ တြင္းလုပ္ငန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးသိန္းဝင္းပါ ႏွစ္ဦးတို႔သည္ အဆိုပါအခင္းျဖစ္ရာေနရာသို႔ နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳကရိယာျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းအတြင္းေလသန္႔စင္မႈ႐ွိ/မ႐ွိ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ လူကိုအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ဓာတ္ေငြ႔မ်ား႐ွိေနေသးသျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ား လုံၿခံဳမႈ စိတ္မခ်ရသည့္အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္းငံ့ထားၿပီး ေလမႈတ္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ထား႐ွိခဲ့သည္။