လူငယ္နဲ႔ စကားေျပအေရးအသား အမွားျပႆနာ

.

ကဲ ဒီကေန႔ေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ေလးငါးရက္က ရပ္ထားခဲ့ရတဲ့ စကားေျပအေရးအသားအေၾကာင္း ဆက္ၾကရပါလိမ့္မယ္။

ဒီကေန႔ စတင္ေဆြးေႏြးမယ့္အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ၀ါက်တည္ေဆာက္မႈကိစၥပါပဲ။ အရင္ရက္ေတြတုန္းက နိဒါန္းပ်ိဳးခဲ့တာကိုေကာ မွတ္မိၾကေသးရဲ႕လား။ ၀ါက်ဆိုတာ လူေတြအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေျပာဆိုၾကတဲ့ေနရာမွာ ၾကားခံႀကိယာတစ္ခုျဖစ္တယ္ ဆိုတာရယ္၊ ၀ါက်ကို စကားလံုးေတြနဲ႔တည္ေဆာက္ရမယ္၊ ဒီလိုတည္ေဆာက္တဲ့ေဆာက္တဲ့   ေနရာမွာလည္း ေရးထံုးေရးနည္း   ေျပာထံုးေျပာနည္းနဲ႔အညီသာ ေျပာမွေရးမွျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း နိဒါန္းပ်ိဳးခဲ့ပါတယ္။

ဒီကေန႔ စတင္ေဆြးေႏြးမယ့္အေၾကာင္းအရာက ၀ါက်မွာ ႀကိယာဟာ အင္မတန္အေရးႀကီး အေရးပါတဲ့့အေၾကာင္းပါပဲ။ ဆရာႀကီးဦးေဖေမာင္တင္က ၀ါက်မွာ ႀကိယာဟာ အခ်ဳပ္အခ်ာျဖစ္တယ္လို႔ေတာင္မွ ေျပာခဲ့တာရွိပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ၀ါက်တည္ေဆာက္ရင္ အဲဒီႀကိယာကို အဓိကအားျပဳရပါတယ္။ 

ကဲ ပထမဆံုးသြားၾကရမယ့္အေၾကာင္းအရာက ႀကိယာတစ္ခုသာပါတဲ့ ၀ါက်အေၾကာင္းအရာပါပဲ။ ဒါကေတာ့ ျပဳမႈ၊ ျဖစ္မႈ၊ ရွိမႈ ဆိုတဲ့ ႀကိယာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတဲ့အနက္က ႀကိယာတစ္ခုတည္းကိုသာ အသံုးျပဳထားတဲ့၀ါက်ကို ဆိုလိုတာပါပဲ။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ၀ါက်တိုသေဘာပါပဲ။

၀ါက်ဆိုတာက ႀကိယာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လိုအပ္သလို အမ်ိဳးမ်ိဳး သံုးစြဲတည္ေဆာက္ထားမႈအေပၚမူတည္ၿပီးမွ ၀ါက်အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳး ခြဲျခမ္းသတ္မွတ္ရတာမ်ိဳးျဖစ္တာမို႔ အခုစတင္ေဆြးေႏြးတဲ့၀ါက်ကေတာ့ ၀ါက်တို သို႔မဟုတ္ ႀကိယာတစ္ခုတည္း တမ်ိဳးတည္းသာပါရွိတဲ့ ၀ါက်အမ်ိဳးအစားပါပဲ။

ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာရရင္ “ေရႀကီးသည္” ဆိုတဲ့၀ါက်မ်ိဳး၊ “ေတာင္ၿပိဳသည္”ဆုိတဲ့၀ါက်မ်ိဳး၊ “မိုးရြာ”သည္ဆိုတဲ့၀ါက်မ်ိဳးေတြပါပဲ။

အခု ၀ါက်အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္း ဆက္သြားတဲ့အခါ ဆရာႀကီးဦးေဖေမာင္တင္ရဲ႕ ၀ါက်အမ်ိဳးအစား ၁၁ မ်ိဳးရွိတယ္ဆိုတဲ့အယူအဆနဲ႔ ဆရာႀကီး ေမာင္ခင္မင္(ဓႏုျဖဴ)ရဲ႕ စကားေျပသေဘာတရားစာအုပ္ထဲက ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြအေပၚ မူတည္ျဖည့္စြက္ေဆြေႏြးသြားမွာပါပဲ။

ကဲေကာင္းၿပီ။ ၀ါက် ၁၁ မ်ိဳးရွိတဲ့အနက္က ပထမဆံုး၀ါက်အမ်ိဳးအစားက အတုိဆံုး၀ါက်အမ်ိဳးအစားပါပဲ။ အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ ႀကိယာတစ္ခုသာပါတဲ့၀ါက်ပါ။ ဒီေနရာမွာ စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့အခ်က္က ၀ါက်အတိုကိုပဲ စကားလံုးေရြးခ်ယ္မႈ မွန္ကန္တိက်ေအာင္ေရးႏိုင္ရင္ အဲဒီ၀ါက်အတိုေလးဟာ အင္မတန္ထိေရာက္တဲ့ ရသအႏုပညာသံုး ၀ါက်တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္တာေတြ႕ရတတ္တဲ့အခ်က္ပါပဲ။ ဒါကေတာ့ စကားခ်ပ္ပါ။ ဒီအေၾကာင္းကို ရသစကားေျပအေၾကာင္းေဆြးေႏြးတဲ့အခါ ဆက္ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ရွိပါတယ္။

ႀကိယာတစ္ခုအားျပဳတဲ့ ၀ါက်တိုအမ်ိဳးအစားဟာ စကားေျပတစ္ပုဒ္ျဖစ္လာဖို႔ ပထမအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ၀ါက်တည္ေဆာက္မႈအဆင့္ရဲ႕ နိဒါန္းသေဘာပါပဲ။ အိမ္တစ္လံုးေဆာက္တဲ့အခါ ပႏၷက္ဟာ ဦးစြာပထမအေရးပါသလို ၀ါက်အမ်ိဳးမ်ိဳးတည္ေဆာက္တဲ့အခါ ႀကိယာတစ္ခုသာပါတဲ့ အဲဒီ၀ါက်တိုဟာ အင္မတန္အေရးပါတဲ့ ေျခလွမ္းအစပါပဲ။

အထက္က ဥပမာေပးခဲ့တဲ့ ၀ါက်တိုေတြကို ျပန္ေကာက္ၾကရေအာင္ပါ။ အထက္က ဥပမာေပးခဲ့တဲ့ ၀ါက်တုိမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ေရႀကီးသည္ ေတာင္ၿပိဳသည္ မုိးရြာသည္ ဆိုတဲ့ ၀ါက်တိုသံုးခုမွာ ႀကီး၊ ၿပိဳ၊ ရြာ ဆိုတဲ့ ႀကိယာတစ္ခုခ်င္းဟာ ၀ါက်တစ္ခုခ်င္းစီမွာ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ပါရွိေနတာေတြ႕ရမွာပါ။ အထားအသိုမွန္တာလည္း ေတြ႕ရမွာပါ။ ကတၱားေနာက္မွာကပ္ပါလာတဲ့ႀကိယာေတြပါပဲ။ ကတၱားတစ္ခု ႀကိယာတစ္ခုပါပဲ။ ေကာင္းၿပီ။ ဒီလိုျပန္ေရးၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

ႀကိီးေရသည္။ ၿပိဳေတာင္သည္။ ရြာမိုးသည္လို ေျပာင္းေရးၾကည့္ပါ။ ဘယ္လိုအဓိပၸါယ္ေတြရွိလာႏိုင္ပါသလဲ။

ဆိုလုိတာက စကားလံုးေတြရွိတာမွန္တေယ္။ စကားလံုးေတြနဲ႔ပဲ ၀ါက်တည္ေဆာက္တာမွန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀ါက်ဖြဲ႔ထံုးအရ မမွန္ရင္ စကားလံုးေတြကို သူ႔ေနရာနဲ႔သူ မွန္မွန္ကန္ကန္ မထားသိုရင္ မမွန္ကန္တဲ့၀ါက် သို႔မဟုတ္ အဓိပၸါယ္မရွိတဲ့ ၀ါက်အမွားေတြပဲျဖစ္ေနမွာ လက္ေတြ႕ပါပဲ။

ေကာင္းၿပီ။ ဒါကေတာ့ ၀ါက်တိုမို႔ သိသာေပမယ့္ ဒီအမွားမ်ိဳးက သိသာျမင္သာေပမယ့္ ၀ါက်သည့္ထက္ ပိုရွည္လာတဲ့အခါ အဲဒီလို အဓိပၸါယ္မဲ့ ၀ါက်မ်ိဳးျဖစ္တတ္တဲ့အျပင္ အဓိပၸါယ္ေထြျပား္ပေ၀၀ါးနဲ့ ၀ါက်မ်ိဳးေတြျဖစ္လာတတ္တာ ေနာက္ပုိင္း အလ်ဥ္းသင့္တဲ့အခ်ိန္တိုင္း သတိေပးေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျပဳလို႔လည္းဆိုေတာ့ ၀ါက်တည္ေဆာက္မႈဟာ အင္မတန္အေရးပါတဲ့အဆင့္ျဖစ္လို႔ပါပဲ။

ကဲ ဒီေနရာမွာ တိက်မႈလည္းရွိ ျမင္သာမႈလည္းရွိဖို႔ ဆရာႀကီးဦးေဖေမာင္တင္ ျပဳစုထားတဲ့ ၀ါက် ၁၁ ေၾကာင္းကုိ သူ႔မူရင္းအတိုင္း တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီ၀ါက် ၁၁ ေၾကာင္းအေပၚမူတည္ၿပီး စကားေျပအေရးအသား၊ ၀ါက်တည္ေဆာက္မႈအပိုင္းကို ဆက္သြားၾကဖို႔ ရွိပါတယ္။

၁။ ေတာင္ၿပိဳသည္။

၂။ ဤကား ေျမြဖိုျဖစ္သည္။( အျဖည့္ကတၱား )

၃။ ေယာက်ၤားသည္ မိန္းမကို ၾကည့္၏။ (ကံပုဒ္)

၄။ ပ်ဴမိဖုရားသည္ မဟာသမၻ၀အား မင္းေျမွာက္၏။(အျဖည့္ကံ)

၅။ ဤလုလင္သည္ ဤအေၾကာင္းကို ငါ့အားေမး၏။ (လက္ခံပုဒ္)

၆။ ပု႑ားကို ကၽြန္အျဖစ္မွ လႊတ္ေလသတည္း။ (ထြက္ခြာရာျပသည့္ပုဒ္)

၇။ ေတာင္ငူမင္းသည္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ေလ၏။ ( ေရွ႕ရႈရာျပသည့္ပုဒ္)

၈။ ေဖ်ာက္ဆိပ္လတြင္ ခ်ဥ္း၏။ (ေနရာျပပုဒ္)

၉။ ဤအိုင္သည္ ေရွး၌ မရွိ။( အခ်ိန္ျပပုဒ္ )

၁၀။ ထိုအစာတို႔သည္ အကုသိုလ္ေၾကာင့္ ကြယ္ခဲ့ကုန္၏။ (အေၾကာင္းျပပုဒ္)

၁၁။ မဒၵီမိဖုရားသည္ တုိက္တံခါးကုိ လက္ျဖင့္ေခါက္၏။ (အသံုးခံပုဒ္)

အခုတင္ျပထားတဲ့ ၀ါက်ေတြကို ကိုယ္ပိုင္၀ါက်ျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္စဥ္းစား ျပန္လည္ေရးသား ေလ့က်င့္မယ္ဆိုရင္ မွတ္သားရတာ ပုိၿပီးနားလည္လြယ္ သိလြယ္မယ္ဆိုတာ သတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီစာေၾကာင္းေတြက ဆရာႀကီးဦးေဖေမာင္တင္က ျမန္မာစကားေျပက်မ္းေတြထဲက ေကာက္ႏႈတ္ေပးထားတဲ့ ၀ါက်ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေရးထံုးကိုၾကည့္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္၀ါက်ေတြ တည္ေဆာက္ေလ့က်င့္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စိတ္၀င္စားဖို႔လည္းေကာင္းၿပီး မွတ္သားရလြယ္ကူတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

ကဲ ဒီကေန႔လည္း ဒိီမွ်နဲ႔ခဏ ရပ္နားလုိက္ပါဦးမယ္။ ေနာက္ေန႔ေတြမွာ ႀကိယာႏွစ္ခုပါတဲ့၀ါက်ကတဆင့္ ဆက္သြားၾကတာေပါ့။

လူငယ္မ်ား စကားေျပအေရးအသား မွန္ကန္ၾကြယ္၀ လွပႏိုင္ၾကပါေစ။