ျပည္ပပို႔ကုန္အရည္အေသြး တိုးတက္ေရး ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ႀကိဳးပမ္း

.

စက္တင္ဘာ ၅ ။             ။ ျမန္မာျပည္မွ တင္ပို႔ေသာ ျပည္ပပို႔ စားေသာက္ကုန္မ်ား၏ အရည္အအေသြး တိုးတက္ရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္ က ေျပာသည္။

ျပည္ပသို႔ ျမန္မာမွ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ေနသည့္ လယ္ယာသားငါးထြက္ကုန္မ်ားတြင္ တင္ပို႔ခြင့္ ပိတ္သိမ္းခံရမႈမ်ား ရိွခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အရည္အေသြး စိတ္ခ်ရရေရးအတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုအဖြဲ႔၀င္ International Finance Corporation (IFC) ႏွင့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တို႔ သေဘာတူညီ မႈစာခၽြန္လႊာကို စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ စားနပ္ရိကၡာေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့သင္တန္းေတြ၊ ပညာေပးတဲ့အစီအစဥ္ ေတြ၊ လက္ေတြ႔သင္ၾကားျပသတဲ့အပိုင္းေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္နဲ႔ IFC လက္ မွတ္ေရးထိုးခဲ့တာပါ။ Food Safety နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔အညီ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္သြားမွာပါ” ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ား အရည္အေသြးေကာင္းမြန္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ ေရရွည္ေစ်းကြက္၀င္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးရဲမင္းေအာင္က ဆိုသည္။

လက္ရိွတြင္ ျပည္ပသို႔ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ပဲတီစိမ္း၊ မတ္ပဲ၊ ေျမပဲဆန္၊ ေရထြက္ကုန္မ်ား အဓိက တင္ပို႔ေနၿပီး ေရထြက္ကုန္ ငါးႏွင့္ ပုစြန္မ်ား ေဆာ္ဒီသို႔ တင္ပို႔ရာတြင္ ေရာဂါပိုး ပါသည္ဟုဆိုကာ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္းက တင္ပို႔ခြင့္ ရပ္ဆိုင္းခံခဲ့ရသည္။

အဆိုပါ လက္မွတ္ထိုးသေဘာတူညီခ်က္အရ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ျပည္ပတင္ပို႔သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းစားေသာက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစားအေသာက္ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး( အစား အေသာက္အရည္ေသြး)အတြက္ ႏိုင္ငံတကာပံုစံမ်ားကို IFC ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး UMFCCI မွ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွစတင္ၿပီး ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ IFC တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ႏိုင္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အစားအေသာက္တင္ပို႔မႈ အရည္အေသြးတိုးတက္လာပါက လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပ၊ အေ႐ွ႕အလယ္အပိုင္း၊ ဂ်ပန္စေသာေစ်းကြက္မ်ားကို ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားတင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထား သည္။

ျမန္မာ့ေရထြက္ကုန္မ်ားကို ရုရွမွ ၀ယ္ယူရန္ စိတ္၀င္စားခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ တင္ပို႔ႏိုင္ျခင္း မရိွခဲ့ေပ။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ငါးလေက်ာ္အထိ (စက္တင္ဘာလ ပထမပတ္) ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရထြက္ ပို႔ကုန္ တင္ပို႔မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၃ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။